Zorgverzekering

Veranderingen zorgverzekering in 2019

In 2019 is er wederom het nodige veranderd aan de zorgverzekering. Er zijn een aantal punten waar u op dient te letten:

  • De zorgpremie;
  • Het eigen risico;
  • Gecombineerde Leeftijd Interventieprogramma(GLI);
  • Paracetamol en voedingssupplementen geschrapt;
  • Oefentherapie COPD;
  • Vergoeding zittend ziekenvervoer;
  • Eigen bijdrage medicijnen. 


De
zorgpremie

De zorgpremie wordt in 2019 opnieuw duurder. Hoeveel duurder is afhankelijk van de verzekeraar. Deze stijging wordt veroorzaakt door de groeiende economie en de toenemende zorgkosten terwijl de financiële reserves die gebruikt worden om de premies te drukken, juist afnemen. Nu de zorgverzekeraars de nieuwe premies bekend hebben gemaakt is het vergelijken van de diverse zorgverzekeraars een hele klus. Zoals u weet helpen wij u daar graag bij. Het scheelt u veel tijd, en wij doen het graag.

Het eigen risico
De eerste wijziging is geen wijziging maar wel belangrijk om te benoemen. Het eigen risico blijft namelijk €385. Dit is een gevolg van de kabinetsafspraken. Zolang de huidige regering aan de macht is, is het eigen risico “bevroren”. Pas wanneer de volgende Tweede Kamerverkiezingen plaats vinden in 2021 kan dit weer veranderen. Is dit dan een voordeel? Nee, dat hoeft niet want zolang het eigen risico gelijk blijft is de kans groot dat de zorgpremies gaan stijgen.

Gecombineerde Leeftijd Interventieprogramma(GLI)
Nieuw in het basispakket is het Gecombineerde Leeftstijl Interventieprogramma(GLI). Dit programma is specifiek bedoeld voor mensen met ernstig overgewicht en een gezondheidsrisico. Een huisarts kan u hiermee doorverwijzen. De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl(zoals meer bewegen en gezonder eten). Een GLI programma duurt 2 jaar en heeft een behandel- en onderhoudsfase.

Paracetamol en voedingssupplementen geschrapt
Zware paracetamol en voedingssupplementen(vitaminen en mineralen) die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn worden niet langer vergoed in het basispakket. Vooral reumapatiënten gaan hierdoor extra zorgkosten maken.

Oefentherapie COPD
Oefentherapie bij COPD wordt vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 20 behandelingen nog zelf betalen. Er komt wel een maximum aan het aantal behandelingen. In het eerst jaar zijn dit maximaal 70 behandelingen. In de jaren daarna wordt gekeken naar de ernst van de COPD. Oefentherapiebehandelingen gaan wel ten koste van het verplichte(en vrijwillige) eigen risico.

Vergoeding zittend ziekenvervoer
De vergoeding voor zittend ziekenvervoer(vervoer van patiënten naar een ziekenhuis of kliniek) wordt ruimer. Aan de huidige aanspraak wordt vervoer ten behoeve van controles, consulten en onderzoek toegevoegd als deze primair noodzakelijk zijn voor de behandeling. Dit betreft overigens vervoer welke niet in een ambulance plaats vindt.

Eigen bijdrage medicijnen
De eigen bijdrage voor medicijnen gaat naar een maximum van €250. Het eigen risico van €385 is wel van toepassing voor medicijnen. Op dit moment is die grens er niet wat betekend dat patiënten soms fors moeten bijbetalen voor hun medicatie. Met deze regeling komt daar een einde aan.

Waar kunt u terecht?
In de basisverzekering is voor het jaar 2019 het nodige aangepast. De zorg in deze basisverzekering is bij iedere verzekeraar hetzelfde. Het grote verschil in deze is de vrijheid in keuze uit zorgaanbieders. Kunt u dus in ieder ziekenhuis terecht(restitutiepolis) of heeft u een beperkte keuze daarin(naturapolis)? Daarnaast zijn er wijzigingen in de inhoud en voorwaarden van de basisverzekering. Wij hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.