Overlijdens risicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een vooraf afgesproken bedrag uitkeert als de verzekerde tijdens de looptijd komt te overlijden. Het bedrag wordt uitgekeerd aan de ‘begunstigde(n)’, wie meestal de achterblijvende partner is. Met een overlijdensrisicoverzekering wordt het risico (deels) afgedekt dat de nabestaande(n) niet aan hun financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen. U kunt een overlijdensrisicoverzekering afsluiten op uw eigen leven, dat van uw partner of op beide levens. Overlijdensrisicoverzekeringen zijn er in een aantal varianten: gelijkblijvend, lineair en annuïtair dalend. Hieronder worden de varianten toegelicht.

De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijven tijdens de hele looptijd het verzekerde bedrag en de premie gelijk. Bij overlijden is het uit te keren bedrag dus altijd hetzelfde, of u nu in het eerste of in het laatste jaar van de looptijd zou komen te overlijden. U kunt deze verzekering afsluiten op het leven van één of twee verzekerden.

De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Met een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering verzekert u tijdens de looptijd een bepaald bedrag dat per jaar met een gelijkblijvend bedrag minder wordt. Het uit te keren bedrag bij overlijden daalt dus elk jaar.

De annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt de uitkering ook jaarlijks, maar volgens een annuïtair systeem (in het begin langzaam en daarna sneller). In tegenstelling tot de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering daalt het uit te keren bedrag bij overlijden dus naarmate het einde van de gekozen looptijd dichterbij komt.