Mobiele bungalow verzekering

Hieronder wordt verstaan de mobiele bungalow met de tot de standaarduitrusting behorende zaken, die niet achter een motorrijtuig mag worden vervoerd. Bovendien dient de mobiele bungalow op een vaste standplaats te staan in Nederland of een grensgebied van maximaal 50 kilometer daarbuiten (exclusief België).

Dekking

De dekking bestaat uit de volgende (optionele) elementen:

  • Verzekerd voor brand, blikseminslag, ontploffing, storm, inbraak of poging daartoe, diefstal na braak en bereddingskosten;
  • Verzekerd voor opruimingskosten tot 10% met een maximum van €4.538;
  • Verzekerd voor herplaatsingskosten met een maximum uitkering van €2.269;
  • Verzekerd voor inboedel met uitzondering van geld, geldwaardig papier, antiek, kostbaarheden, lijfsieraden en verzamelingen;
  • Verzekerd voor beeld- en geluidsapparatuur.