WOZ-krediet

Wat is een WOZ-krediet?

Een WOZ-krediet (WOZ staat voor Wet waardering Onroerende Zaken) is een lening waarvoor u alleen in aanmerking komt wanneer u een koopwoning heeft. In de meeste gevallen moet de waarde van de woning hoger zijn dan de hoogte van de hypotheek om voor deze kredietvorm in aanmerking te komen. Er moet dus overwaarde zijn.

Bij een WOZ-krediet krijgt u net als bij een doorlopend krediet een kredietlimiet waarvan u naar behoefte geld kunt opnemen. U betaalt alleen rente over het opgenomen geld. Daarnaast betaalt u een maandelijkse aflossing. Dit is meestal een vast percentage (1%, 1.5% of 2%) van het kredietlimiet. Afgeloste bedragen kunt u weer opnemen tot aan het kredietlimiet. Doordat de afgeloste bedragen weer opgenomen kunnen worden heeft deze kredietvorm geen einddatum. De rente is net als de looptijd variabel en kan gedurende de looptijd stijgen en dalen.

Voordelen WOZ-krediet

  • U hoeft niet in één keer het hele bedrag op te nemen;
  • U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag;
  • U kunt reeds afgeloste bedragen weer opnemen;
  • U kunt de lening altijd geheel of gedeeltelijk boetevrij (extra) aflossen;
  • Bij hogere leenbedragen geldt doorgaans een lagere rente dan bij een doorlopend krediet.

Nadelen WOZ-krediet

  • Doordat eenvoudig het reeds afgeloste geld weer is op te nemen, lossen veel mensen het WOZ-krediet nooit helemaal af of duurt aflossen veel langer dan bij een persoonlijke lening;
  • Doordat de rente variabel is, kan deze tijdens de looptijd stijgen;
  • Vanwege de mogelijkheid tot heropnames van reeds afgelost geld weet u nooit precies wanneer u van de lening af bent;
  • De rente is – in tegenstelling tot bij de persoonlijke lening – vanaf 1 januari 2013 niet meer aftrekbaar (box 1) wanneer het WOZ-krediet gebruikt is voor verbouwing of verbetering van de eigen koopwoning. WOZ-kredieten welke vóór deze datum zijn afgesloten zijn wel aftrekbaar (box 1), mits aan de voorwaarden voldaan is (verbouwing of verbetering eigen koopwoning). Echter rente over opgenomen bedragen ná deze datum is eveneens niet aftrekbaar. Reden hiervoor is de wijziging van de regels per 1 januari 2013 welke voorschrijft dat kredieten die niet annuïtair of lineair worden afgelost, ook niet voor renteaftrek in aanmerking komen.