Gedragscode

Alle medewerkers van GH Verzekeringen & Hypotheken verklaren zich in hun dagelijkse handelen te laten leiden door de Gedragscode.

Uitgangspunten gedragscode

Onze gedragscode bestaat uit de volgende uitgangspunten:

  • Onze adviezen passen naar onze eer en geweten het best bij uw persoonlijke wensen en persoonlijke omstandigheden;
  • In al onze adviezen houden wij rekening met uw belangen op de lange termijn, voor zover wij hiermee bekend zijn of deze kunnen veronderstellen;
  • Wij werken niet mee aan constructies die naar ons oordeel in strijd zijn met uw belangen. Ook niet als ons hierom wordt verzocht en als wij juridisch worden gevrijwaard voor de eventuele gevolgen. Een voorbeeld van voorgaande is een hypotheekadvies of transactie waarmee in redelijkheid kan worden voorzien dat onze klant in financiële problemen zal geraken;
  • Al uw gegevens behandelen wij als strikt vertrouwelijk. Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt wanneer dit past in de behartiging van uw belangen;
  • Wij zullen nooit bewust verkeerde verkeerde informatie verstrekken aan verzekeringsmaatschappijen of andere financiële instellingen met betrekking tot het aangaan van een verzekeringsovereenkomst of een ander financieel product, tijdens de looptijd of als er een beroep op wordt gedaan;
  • Wij zijn ons ervan bewust dat wij een vertrouwensfunctie innemen en dat schending van dit vertrouwen het aanzien van ons kantoor en van de hele financiële dienstverlening kan schaden.