Dienstenwijzer

Informatie over de dienstverlening

Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) is GH Verzekeringen & Hypotheken verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst, de onderstaande informatie te verstrekken. 

Kantoorgegevens

GH Verzekeringen & Hypotheken
Postbus 94
8400 AB GORREDIJK
Tel.nr.: +31 516 – 42 35 57
E-mail: info@ghvh.nl
Website: www.ghvh.nl

Registratie Autoriteit Financiële Markten (AFM)

GH Verzekeringen & Hypotheken is geregistreerd bij de AFM onder vergunningsnummer: 12018399.

Registratie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

GH Verzekeringen & Hypotheken is aangesloten bij KiFiD onder het aansluitnummer: 300.013271.

Registratie Kamer van Koophandel (KvK)

GH Verzekeringen & Hypotheken is ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder dossiernummer: 01138261.

Heeft u een klant of geschil?

Uiteraard doet GH Verzekeringen & Hypotheken zijn uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over uw financiële product, dan wel onze financiële dienstverlening, dan vragen wij u dit aan ons door te geven zodat wij uw klacht naar tevredenheid kunnen oplossen. Bent u van mening dat wij niet adequaat op uw klacht reageren of u klacht niet naar tevredenheid (kunnen) oplossen, dan kunt u zicht wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Tel.nr.: +31 70 – 33 38 99 9
E-mail: consumenten@kifid.nl
Website: www.kifid.nl

Aard van de dienstverlening

Met de vergunning welke wij hebben ontvangen van de AFM adviseren en bemiddelen wij in:

  • Schadeverzekeringen;
  • Levensverzekeringen;
  • Hypothecair krediet;
  • Consumptief krediet;
  • Spaarrekening.

Adviesvrij

GH Verzekeringen & Hypotheken is een adviesvrij kantoor. Dit wil zeggen dat er geen enkele contractuele verplichting is om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeraars.

Geen zeggenschap

GH Verzekeringen & Hypotheken is een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank of verzekeraar heeft stemrechten of een aandeel in het kapitaal van GH Verzekeringen & Hypotheken.

Selectie van banken en verzekeraars

GH Verzekeringen & Hypotheken maakt periodiek een selectie van de financiële producten die banken en verzekeraars aanbieden. Wij werken met diverse banken en verzekeraars en bepalen zelf welke dat zijn. Zodoende is en blijft GH Verzekeringen & Hypotheken volledig vrij en onafhankelijk in zijn advisering.

Wijze van belonen

De kosten voor de werkzaamheden van GH Verzekeringen & Hypotheken worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waar wij uw financiële product onderbrengen. Dit hangt sterk af van het soort financiële product. Indien GH Verzekeringen & Hypotheken rechtstreeks aan u kosten in rekening brengt voor uw financiële product en/of financiële dienstverlening, dan informeren wij u hier vooraf over. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan.