Aanvullende PensioenUitkering

De Aanvullende PensioenUitkering is een geblokkeerde bankspaarrekening. Met de Aanvullende PensioenUitkering krijgt u een periodieke uitkering als aanvulling op AOW en/of pensioen. De storting op de Aanvullende PensioenUitkering is bijvoorbeeld: het saldo van het Aanvullend PensioenSparen, vrijgevallen lijfrentekapitaal of winst bij beëindiging van uw onderneming.

Voor wie is de Aanvullende PensioenUitkering bedoeld?

 • Voor klanten met een expirerende lijfrenteverzekering;
 • Voor klanten met een lijfrente bankspaarproduct;
 • Voor klanten die hun eigen onderneming hebben beëindigd en de daarbij behaalde winst (stakingswinst) willen gebruiken voor een (tijdelijke) periodieke aanvulling op het (pensioen)inkomen;
 • Voor klanten met een eigen onderneming die de oudedagsreserve willen omzetten in een periodieke uitkering.

Waar kiest u voor bij de Aanvullende PensioenUitkering?

 • U kunt zelf bepalen welk bedrag u periodiek laat uitkeren en voor welke periode (binnen de fiscale grenzen);
 • U ontvangt een aantrekkelijke rente over het saldo;
 • U heeft naast de fiscale inhoudingen geen verdere kosten;
 • U wordt niet belast in box 3 over het niet uitgekeerde tegoed;
 • U profiteert optimaal van de fiscale voordelen.

Nuttig om te weten:

De Aanvullende PensioenUitkering biedt ook de mogelijkheid voor het Overgangsrecht tijdelijke oudedaguitkering. Hiermee kunt u al in het jaar waarin u 65 jaar wordt een uitkering ontvangen met een looptijd van minimaal vijf jaar.

Fiscale regels

U bepaalt zelf welk bedrag u periodiek wilt laten uitkeren en voor welke periode. Hierbij gelden echter wel een aantal fiscale voorwaarden:

 • Alle periodieke uitkeringen zijn belast in box 1;
 • Heeft u in het jaar waarin u de eerste uitkering ontvangt de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan moet de uitkeringsperiode minimaal 20 jaar zijn, plus het aantal jaren dat het nog duurt voordat u de AOW-leeftijd bereikt;
 • Heeft u in het jaar waarin u de eerste uitkering ontvangt de AOW-leeftijd bereikt? Dan kunt u ook kiezen voor een kortere uitkeringsperiode. Deze periode moet dan wel minimaal 5 jaar zijn;
 • Op de bovenstaande punten geldt een uitzondering voor het saldo van een bankspaarrekening of de waarde van een lijfrenteverzekering op 31 december 2013. U kunt voor dit bedrag een periodieke uitkering kiezen met de kortere uitkeringsperiode van minimaal 5 jaar waarvan u de eerste uitkering al ontvangt in het jaar dat u 65 jaar wordt. Wanneer u na 31 december 2013 niet meer heeft bijgestort op de bankspaarrekening of de lijfrenteverzekering, dan mag zelfs het gehele bedrag gebruikt worden voor deze uitzondering. Dat is dus inclusief de opgebouwde rente (of ander rendement) na 31 december 2013.
 • Wanneer u kiest voor een duur tussen de 5 en de 20 jaar, dan mag de uitkering per jaar niet meer dan €21,312 (2017) bedragen;
 • De uitkeringen moeten uiterlijk ingaan op 31 december, 5 jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt;
 • De hoogte van de uitkeringen blijven tijdens de hele looptijd gelijk;
 • Bij eerder overlijden gaan de uitkeringen over op de erfgenamen.