Schade melden

Wanneer u schade heeft is het van groot belang dat u vanaf het eerste moment op de juiste wijze handelt. U dient de schade binnen 24 uur, telefonisch of per email aan ons te melden. Vanaf dat moment kunnen wij u verder adviseren en begeleiden. Bij alle schade’s is het noodzakelijk dat wij zo snel mogelijk een schade-aangifteformulier van u ontvangen.

Download hier het algemene schadeformulier.

Download hier het Europees schadeformulier. 

Onze contactgegevens voor het melden van schade

GH Verzekeringen & Hypotheken
Postbus 94
8400 AB GORREDIJK
Tel.nr.: 0513 – 82 05 11
Mob.nr.: 06 – 29 54 78 12
E-mail: info@ghvh.nl

** Het telefoonnummer van uw alarmcentrale staat vermeld op uw verzekeringspas en op uw polis **

Aandachtspunten in geval van schade

  • Bij diefstal/inbraak is het van groot belang dat u aangifte doet bij de politie;
  • Indien u bij een ongeval betrokken raakt waarbij gewonden zijn, dan wel meerdere partijen betrokken zijn, schakel dan eveneens de politie in;
  • Bij autoschade dient u samen met de tegenpartij de voorzijde van het Europese schadeformulier in te vullen. Het formulier dient door beide partijen ondertekend te worden. De achterzijde van het schadeformulier dient u zelf in te vullen, te ondertekenen en aan GH Verzekeringen & Hypotheken te retourneren;
  • Bij autoschade door een (nog) onbekende dader kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het Waarborgfonds Motorverkeer. De schade dient te alle tijden door een ander motorrijtuig veroorzaakt te zijn. U dient tevens aangifte te doen bij de politie en er moeten minimaal 2 getuigen zijn die uw bevindingen kunnen bevestigen;
  • Bij reis/annuleringsschade is het in veel gevallen belangrijk dat u overleg voert met de alarmcentrale van de verzekeringsmaatschappij, bijvoorbeeld wanneer u onverhoopt moet terugkeren naar Nederland of bij een ongeval. Het telefoonnummer van de alarmcentrale staat op uw verzekeringspas en polis. Bij diefstal/verlies van uw reisbagage dient u altijd aangifte te doen bij de politie en vraag hierbij altijd om een bewijs van aangifte of het proces verbaal.