Doorlopend krediet

Wat is een doorlopend krediet?

Een doorlopend krediet is een lening waarbij een kredietlimiet krijgt waarvan u naar behoefte geld kunt opnemen. U betaalt alleen rente over het opgenomen geld. Daarnaast betaalt u een maandelijkse aflossing. Dit is meestal een vast percentage (1%, 1.5% of 2%) van het kredietlimiet. Afgeloste bedragen kunt u weer opnemen tot aan het kredietlimiet. Doordat de afgeloste bedragen weer opgenomen kunnen worden heeft deze kredietvorm geen einddatum. De rente is net als de looptijd variabel en kan gedurende de looptijd stijgen en dalen.

Voordelen doorlopend krediet

  • U hoeft niet in één keer het hele bedrag op te nemen;
  • U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag;
  • U kunt reeds afgeloste bedragen weer opnemen;
  • U kunt de lening altijd geheel of gedeeltelijk boetevrij (extra) aflossen.

Nadelen doorlopend krediet

  • Doordat eenvoudig het reeds afgeloste geld weer is op te nemen, lossen veel mensen het doorlopend krediet nooit helemaal af of duurt aflossen veel langer dan bij een persoonlijke lening;
  • Doordat de rente variabel is, kan deze tijdens de looptijd stijgen;
  • Vanwege de mogelijkheid tot heropnames van reeds afgelost geld weet u nooit precies wanneer u van de lening af bent;
  • De rente is – in tegenstelling tot bij de persoonlijke lening – vanaf 1 januari 2013 niet meer aftrekbaar (box 1) wanneer het doorlopend krediet gebruikt is voor verbouwing of verbetering van de eigen koopwoning. Doorlopende kredieten welke vóór deze datum zijn afgesloten zijn wel aftrekbaar (box 1), mits aan de voorwaarden voldaan is (verbouwing of verbetering eigen koopwoning). Echter rente over opgenomen bedragen ná deze datum is eveneens niet aftrekbaar. Reden hiervoor is de wijziging van de regels per 1 januari 2013 welke voorschrijven dat kredieten die niet annuïtair of lineair worden afgelost, ook niet voor renteaftrek in aanmerking komen.