Lineaire hypotheek

Kenmerken

 

Sinds 1 januari 2013 moet de eigenwoningschuld binnen 30 jaar minimaal annuïtair worden afgelost, als u recht wil hebben op hypotheekrenteaftrek. Een lineaire hypotheek voor maximaal 30 jaar voldoet aan deze voorwaarde. Bij een lineaire hypotheek betaalt u maandelijks een deel aflossing en een deel rente. De aflossing is iedere maand hetzelfde. Is de looptijd van de lening bijvoorbeeld dertig jaar (360 maanden), dan lost u maandelijks 1/360e deel van de hypotheekschuld af. Hierdoor daalt de hypotheekschuld in een rechte lijn (lineair), net als de rentelasten.

Voordelen:

  • De lineaire hypotheek is een eenvoudige hypotheek;
  • De hypotheek is gegarandeerd afgelost aan het einde van de looptijd;
  • Uw hypotheekschuld daalt iedere maand;
  • Uw netto lasten dalen. U lost steeds een stukje af op uw hypotheeken daardoor betaalt u iedere maand minder rente;
  • De totale rentelasten over de hele looptijd van de hypotheek zijn lager dan bij andere aflossingsvormen.

Nadelen:

  • Hoge aanvangslasten;
  • Doordat uw hypotheekschuld iedere maand daalt, kunt u gedurende de looptijd minder rente aftrekken.