Uitvaartverzekering

Wat is een uitvaartverzekering?

Met een uitvaartverzekering, ook wel de begrafenisverzekering genoemd, kunt u zich verzekeren voor uw uitvaart. Op dit moment bedragen de gemiddelde kosten voor een uitvaart ongeveer €8.000. Erg kostbaar en wanneer u dit niet zelf kunt of wilt betalen is het verstandig hiervoor een uitvaartverzekering af te sluiten. Zo zorgt u ervoor dat u uw nabestaanden niet met hoge kosten achterlaat.

Bij het afsluiten van de uitvaartverzekering spreekt u af welk bedrag of welke diensten er worden uitgekeerd of geleverd bij uw overlijden. Dit afgesproken bedrag kan bij sommige verzekeraars hoger worden door winstdeling of indexering.

Voor het afsluiten van een uitvaartverzekering vult u een gezondheidsverklaring in. Aan de hand van deze gezondheidsverklaring beslist de uitvaartverzekeraar of u in aanmerking komt voor een uitvaartverzekering. In geval van ziekte of een verhoogd risico op ziekte kunnen er aanvullende voorwaarden noodzakelijk zijn of kan er een premieverhoging plaats vinden.

Er zijn diverse soorten uitvaartverzekeringen. Er bestaat echter ook een mogelijkheid om uw uitvaart te financieren middels een depositofonds. Onderstaand vindt u meer informatie over de diverse mogelijkheden op het gebied van uitvaartverzekeringen of financiering van uw uitvaart.

Klik hier om een kostenberekening te maken.

Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaal uitvaartverzekering, ook wel de uitvaartverzekering in geld genoemd, is een uitvaartverzekering die bij overlijden een bedrag (kapitaal) uitkeert. Met dit kapitaal kunnen uw nabestaanden uw uitvaartwensen uitvoeren. U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag waarvoor u zich wilt verzekeren. Een kapitaal uitvaartverzekering bevat geen diensten die vooraf zijn vastgesteld.

Een kapitaal uitvaartverzekering keert direct uit bij overlijden. Uw nabestaanden hebben veel vrijheid in de invulling van uw uitvaart. Ook kunnen zij zelf kiezen welke uitvaartonderneming uw uitvaart gaat begeleiden (sommige uitvaartverzekeraars bieden ook zelf uitvaartzorg wanneer u bij hen een kapitaal uitvaartverzekering heeft gesloten).

Net als bij de natura uitvaartverzekering is de premie afhankelijk van uw leeftijd op het moment dat u de verzekering afsluit. Daarnaast is de premie afhankelijk van de hoogte van het uit te keren bedrag.

Omdat de kosten van een uitvaart jaarlijks stijgen wordt deze premie over het algemeen jaarlijks bijgesteld. Dit wordt indexatie genoemd.

Natura uitvaartverzekering

Met een natura uitvaartverzekering, ook wel een uitvaartverzekering met een dienstenpakket genoemd, verzekert u zich voor een aantal standaard diensten en producten. Bij diensten kunt u denken aan persoonlijke begeleiding van de nabestaanden door een uitvaartverzorger en de laatste verzorging en opbaring van de overledene. Producten zijn bijvoorbeeld rouwkaarten, dankbetuigingen, een uitvaartkist en een rouwauto. Bij een natura uitvaartverzekering wordt dus geen geld uitgekeerd zoals dat wel het geval is bij een kapitaal uitvaartverzekering.

Bij een natura uitvaartverzekering regelt de verzekeraar de uitvaart en neemt daarmee de meeste zorg uit handen van uw nabestaanden. De diensten die genoemd staan in de polis worden gegarandeerd uitgevoerd. Bij sommige uitvaartverzekeraars is het mogelijk om een uitvaartverzekering met een dienstenpakket inclusief een aanvullend geldbedrag af te sluiten. Van dit bedrag kunnen dan overige diensten of producten vergoed worden die niet onder het dienstenpakket vallen, zoals bijvoorbeeld een grafsteen.

Net als bij de kapitaal uitvaartverzekering is de premie afhankelijk van uw leeftijd op het moment dat u de verzekering afsluit. Daarnaast is de premie afhankelijk van de hoogte van het uit te keren bedrag.

Omdat de kosten van een uitvaart jaarlijks stijgen wordt deze premie over het algemeen jaarlijks bijgesteld. Dit wordt indexatie genoemd.

Uitvaartdeposito

Als u liever een bedrag opzij zet voor uw uitvaart, kunt u kiezen voor een uitvaartdeposito. In sommige gevallen kan het zijn dat u geen kapitaal uitvaartverzekering of natura uitvaartverzekering kunt afsluiten. Bijvoorbeeld als er sprake is van ziekte. Een uitvaartdeposito kan in deze situaties uitkomst bieden.

Een uitvaartdeposito is een persoonlijke voorziening waarmee u de garantie heeft dat het geld wordt besteed aan uw uitvaart. Uw nabestaanden kunnen dit alleen gebruiken om de kosten van uw uitvaart te betalen. Als er een bedrag overblijft, wordt dit uitgekeerd of overgezet op naam van uw erfgenamen, afhankelijk van de hoogte van het overgebleven bedrag. U kunt eenmalig of vaker een bedrag storten. Vaak zit aan de eerste storting wel een minimum bedrag verbonden.

Voordelen van een uitvaartdeposito:

  • Het is mogelijk om op latere leeftijd de financiering van uw uitvaart te regelen;
  • Er worden geen vragen gesteld over uw gezondheid;
  • De inleg wordt gegarandeerd gebruikt voor uw uitvaart;
  • Het kan ook een goede aanvulling zijn op uw bestaande uitvaartverzekering (kapitaal- of natura uitvaartverzekering).

Het opgebouwde bedrag komt direct vrij als u komt te overlijden. Het ingelegde bedrag, verhoogd met rente, wordt verrekend met de rekening van de uitvaartverzorger.

Een uitvaartdeposito is dus geen verzekering. U betaalt hier ook geen maandelijkse premie voor. Het is niet mogelijk om tussentijds een bedrag op te nemen uit een uitvaartdeposito. Tot slot valt een uitvaartdeposito niet onder het garantiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB).