Restschuld bij verkoop

Uw woning verkopen met restschuld

Als de hypotheekschuld op uw woning hoger is dan de waarde van uw woning, dan staat uw woning “onder water”. Bij verkoop blijft er dan een restschuld over.

Verwacht u dat u bij verkoop een restschuld overhoudt, neem dan voordat u de verkoopprocedure start contact op met ons en bespreek met ons hoe u de eventuele restschuld gaat afbetalen. Hiermee voorkomt u onaangename verrassingen (de geldverstrekker kan bijvoorbeeld de overdracht bij de notaris blokkeren).

Restschuld berekenen

De hoogte van de restschuld berekent u als volgt: de verkoopprijs van de oude woning, minus de verkoopkosten van de woning, minus de eigen woningschuld.

Verkoopkosten zijn kosten om de woning geschikt te maken voor verkoop of om de woning makkelijker te kunnen verkopen, zoals de courtage van de verkoopmakelaar. Eigenwoningschuld is het bedrag dat u heeft geleend voor de aanschaf, verbetering en het onderhoud van uw woning.

Is restschuld aftrekbaar?

De rente is aftrekbaar over restschulden die zijn ontstaan in verband met de verkoop van een voormalige eigen woning. De duur van de rente-aftrek is vijftien jaar. Deze termijn geldt alleen voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. Ook de rente over een restschuld die niet minstens annuïtair wordt afgelost, is aftrekbaar.

Restschuld aflossen en financieren

Om de restschuld te verkleinen kunt u tijdens de looptijd van de hypotheek extra aflossen op uw hypotheek. Na verkoop zijn er verschillende financieringsmogelijkheden voor de restschuld. U kunt hierbij denken aan inbrengen van eigen geld, lenen bij familie of kennissen, een persoonlijke lening bij een bank of een betalingsregeling bij uw geldverstrekker.

Het is belangrijk dat de financiering voor restschuld rond is voordat uw woning bij de notaris wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Op dat moment moet namelijk de gehele hypotheek worden afgelost, inclusief de restschuld. Is het geld niet tijdig beschikbaar, dan kan de woning niet worden overgedragen. Dat kan voor u als verkoper verregaande financiële consequenties hebben.

Ontbindende voorwaarde in de verkoopovereenkomst

Als u de financiering van de restschuld nog niet rond heeft, neem dan altijd een ontbindende voorwaarde op in de verkoopovereenkomst. De koper moet hier uiteraard wel mee akkoord gaan.