Doorlopende reisverzekering

Gaat u meerdere keren per jaar op vakantie of maakt u regelmatig reizen naar het buitenland? Dan is de doorlopende reisverzekering er om de financiële risico’s af te dekken van de schade die kan ontstaan tijdens deze reis. U kunt hierbij denken aan de kosten welke verbonden zijn aan medische behandelingen en repatriëring van familieleden in het geval deze in het buitenland overlijden.

Hoe wilt u zich verzekeren?

Bij het afsluiten van een doorlopende reisverzekering dient u goed na te gaan voor welke risico’s u al verzekerd bent en welke risico’s u zelf bereid bent om te dragen. Het verdient ook aanbeveling om goed te kijken naar de eventuele uitsluitingen (waar u dus niet voor verzekerd bent).

Aanvullende dekkingen

Met het basispakket bent u binnen Europa verzekerd voor uw bagage en buitengewone kosten (bijvoorbeeld extra verblijfskosten). Desgewenst kunt u het pakket verder uitbreiden met onder andere:

  • Geneeskundige kosten;
  • Ongevallen;
  • Hulpverlening vervoer;
  • Annuleringskosten;
  • Werelddekking (in plaats van Europadekking);
  • Winter- en onderwatersport dekking;
  • Extra dekking voor sportuitrusting;
  • Extra dekking voor fiets;
  • Extra dekking voor geld en cheques.