Easy! Alle informatie op een rij.

Veel gestelde vragen

De wet Algemene Verordening Gegevens(AVG) is ingegaan per 25 mei 2018 in alle landen die deel uitmaken van de Europese Unie(EU). Met deze wet is de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens(WPB) komen te vervallen. Voor meer informatie over de wet AVG, klik hier. 

 

Voor ons als uw tussenpersoon is er een belangrijke taak weg gelegd om u(van wie wij de persoonsgegevens verwerken) te laten begrijpen wat er met uw gegevens gebeurt, want de informatieplicht in de AVG is behoorlijk uitgebreid. En zoals u weet is GH Verzekeringen & Hypotheken een groot voorstander van transparantie. Daarom hebben wij voor u zo duidelijk en eenvoudig mogelijk een “privacyverklaring” beschikbaar gemaakt die u exact verteld hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan en hoe wij deze gegevens beschermen, èn afschermen!

 

Download hier onze privacyverklaring in pdf formaat.

Iedereen schaft in zijn leven financiële producten aan. Denk aan een autoverzekering, een hypotheek of uw oudedagsvoorziening. Er zijn heel veel financiële producten. Soms zijn deze producten eenvoudig, maar soms ook ingewikkeld. U heeft de keuze om deze producten te kopen, met of zonder advies.

 

Met ingang van 1 januari 2013 is uw positie als consument sterker geworden. Of u wel of geen advies wilt hebben bij de aanschaf van een financieel product, bepaalt u natuurlijk helemaal zelf. Heeft u zichzelf goed georiënteerd en weet u precies welk financieel product u wilt hebben, dan schaft u dit product aan bij een verzekeringsmaatschappij of bemiddelaar zonder dat u hierbij advies vraagt. Het kan echter ook zo zijn dat u niet precies weet welk financieel product goed aansluit bij uw situatie op dat moment. U kunt dan ook besluiten om advies te vragen bij een onafhankelijk adviseur of een verzekeringsmaatschappij.

 

Wat voor u een verstandige keuze is, hangt helemaal af van uw persoonlijke situatie. Wat voor financieel product wilt u aanschaffen? Is dat een ingewikkeld product of een eenvoudig product? Bent u goed bekend met de eigenschappen en risico’s van financiële producten of is dit voor u een onbekend terrein? Vindt u het prima om alles zelf te regelen of vindt u het juist prettig wanneer iemand anders voor u alles verzorgt en controleert? Allemaal omstandigheden die uiteindelijk voor u van belang zijn om de juiste keuze te maken om een financieel product met of zonder advies aan te schaffen.

 

Sommige financiële producten zijn ingewikkeld en de gevolgen van een verkeerde keuze kunnen daarbij zéér groot zijn. Een risico kan zijn dat, zonder dat u dat wilde, bepaalde risico’s niet zijn verzekerd. U mag van de overheid ingewikkelde financiële producten zonder advies aanschaffen, maar de wetgever wil tegelijkertijd zorgen dat u zich bewust bent van de mogelijke risico’s. Daarom is er per ingang van 1 januari 2013 op dit punt ook het nodige veranderd.

 

Als u zonder advies een ingewikkeld financieel product wilt aanschaffen, wordt dit “execution only” genoemd. De verzekeraar waar u dit product wilt aanschaffen moet dan toetsen of u als consument over voldoende kennis en ervaring beschikt om op een verantwoorde wijze tot aanschaf van het product over te gaan. Bent u zicht bewust van de risico’s die samenhangen met “execution only” of het product? En kunt u deze risico’s vertalen naar uw eigen financiële situatie? In de praktijk betekent dit dat u een aantal vragen moet beantwoorden, vòòrdat u tot de aanschaf van deze ingewikkelde financiële producten kunt overgaan. Als de toets niet positief is, wordt u gewaarschuwd dat het raadzaam is om advies in te winnen, maar u bepaalt zelf altijd of u dit advies opvolgt of dat u het product toch zelf zonder advies afsluit. Deze toets geldt niet voor uitvaart- en overlijdensrisicoverzekeringen.

 

Financieel advies was nooit gratis. Waarschijnlijk heeft u in het verleden wel eens een financieel product aangeschaft. En mogelijk heeft u daarbij ook advies ingewonnen. De kosten van dit advies waren onderdeel van de prijs van het financiële product. Bij een verzekering betaalde u een premie die bestemd was voor de verzekeringsmaatschappij, maar daarnaast ook een bedrag dat bestemd was voor uw adviseur. De kosten van uw adviseur, ook wel provisie genoemd, maakten deel uit van de premie. Voor u als consument was echter niet altijd voldoende helder welk deel van de premie bestemd was voor de verzekeraar, en welk deel voor uw adviseur.

 

Deze situatie is voor veel financiële producten veranderd per 1 januari 2013. Provisie is vanaf deze datum voor complexe en impactvolle financiële producten verboden. Hierdoor is duidelijker geworden wat de kosten zijn voor het financiële product. En wat de kosten zijn van uw adviseur.

 

Het provisieverbod geldt vanaf 1 januari 2013 voor de volgende complexe en impactvolle financiële producten:

 • levensverzekering (bijvoorbeeld waarmee u kapitaal opbouwt voor de aflossing van uw hypotheek);
 • pensioen;
 • hypothecair krediet;
 • betalingsbeschermer (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of werkloosheid);
 • overlijdensrisico verzekering;
 • individuele inkomensverzekering;
 • uitvaartverzekering;
 • beleggingsverzekering;
 • bankspaarproduct (dit geld niet voor de normale spaarrekening tenzij hier specifieke fiscale voordelen voor gelden);
 • deelneming in beleggingsinstelling.

 

Voor bovengenoemde producten betaalt u per 1 januari 2013 de kosten voor advies rechtstreeks aan uw adviseur. Deze kosten mogen voor deze financiële producten niet langer onderdeel zijn van de prijs van dit financiële product. U betaalt deze kosten apart aan uw adviseur. Uw adviseur informeert en adviseert u over het product dat bij u past. De adviseur kan meer voor u doen. Zoals advies geven bij aanpassingen die nodig zijn omdat uw persoonlijke situatie verandert. Of u helpen wanneer de verzekering tot uitkering komt. De adviseur is ervoor om uw belangen te behartigen. Vanaf 1 januari 2013 maakt u over de kosten van het advies dus zelf afspraken met uw adviseur. De betaling van het advies loopt dus niet langer meer via de prijs van het financiële product.

 

Deze verandering biedt u de zekerheid dat het advies van uw adviseur niet langer kan worden beïnvloed door de hoogte van de provisie van de verzekeringsmaatschappij of bank. Een andere belangrijke verandering is dat u ook exact weet welke werkzaamheden uw adviseur voor u verricht. Er zijn in Nederland vele verzekeringsmaatschappijen. Uw adviseur baseert zijn advies op wat er in de financiële markt wordt aangeboden. maar u begrijpt dat het voor u verschil maakt of deze adviseur maar één of enkele aanbieders van financiële producten vergelijkt, of juist een groot deel van de markt. Voor de advisering van alle financiële producten geldt dat de adviseur u in het eerste contact moet informeren hoe hij tot zijn adviezen komt.

 

Maar ook moet de adviseur helder maken welke andere werkzaamheden hij voor u verricht. Blijven de werkzaamheden beperkt tot alleen een advies? Of verzorgt de adviseur ook de contacten met de verzekeringsmaatschappij? Daarnaast ontvangt u informatie over hoe lang, nadat u het financieel product heeft aangeschaft, u deze adviseur nog vragen kunt stellen over dit product. En of hier dan wel of geen extra kosten aan zijn verbonden.

 

Uiteraard zal uw adviseur u ook informeren over de manier waarop u de kosten voor het advies kunt betalen. U kunt het bedrag in één keer betalen of op een andere manier, bijvoorbeeld met een abonnement. Het kan zijn dat de adviseur het mogelijk maakt om de advieskosten gespreid te betalen. Volgens de wet mag deze periode van gespreide betaling maximaal 24 maanden bedragen.

 

Het provisieverbod geldt alleen voor producten die u vanaf 1 januari 2013 aanschaft of waarover u zich laat adviseren. Er verandert dus niets voor bestaande complexe financiële producten. Als u bijvoorbeeld in 2009 een hypotheek heeft afgesloten op basis van provisie, dan blijft de financieel adviseur ook na inwerkingtreding van het provisieverbod zijn doorlopende provisie ontvangen. Dit wordt de eerbiedigende werking genoemd.

 

Let op: als uw persoonlijke situatie verandert, bijvoorbeeld als u gaat verhuizen of gaat trouwen, kan dat mogelijk wél gevolgen hebben voor bestaande producten. Vraag in dat geval bij uw
financieel adviseur wat het betekent voor het advies dat u vóór 1 januari 2013 heeft gekregen.

 

Voor eenvoudige of niet-complexe producten zoals een auto-, reis of aansprakelijkheidsverzekering, verandert er niets. Op dit soort verzekeringen mag een financieel adviseur de kosten van zijn werkzaamheden in de vorm van provisie blijven ontvangen. Deze kosten kunnen dan deel uitmaken van de premie. U en de adviseur mogen ook afspreken dat u de kosten van de adviseur apart betaalt. U en uw adviseur hebben bij schadeverzekeringen dus zelf de keuze op welke wijze u de kosten van advies en begeleiding wilt betalen. Bij schadeverzekeringen is uw adviseur wel verplicht te vertellen hoeveel provisie hij voor deze producten ontvangt als u daarnaar vraagt.

 

U bent klant en daarom staat uw belang centraal. Verzekeraars, banken en financiële adviseurs hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat voorgenoemde zaken na 1 januari 2013 sterk verbeterd zijn. Hieronder nog een keer kort samengevat de vijf belangrijkste veranderingen:

 • U weet in euro’s wat de kosten voor financieel advies zijn;
 • U betaalt deze kosten rechtstreeks aan de adviseur;
 • U maakt duidelijke afspraken met uw adviseur over de inhoud van de dienstverlening;
 • U kiest bewust voor de aanschaf van financiële producten met of zonder advies;
 • U wordt getoetst op uw kennis en ervaring als u kiest voor een complex financieel product zonder advies.

Wanneer u na 1 januari 2017 een nieuwe High Speed E-Bike (Speed Pedelec) heeft gekocht, heeft deze automatisch een geel kenteken (bromfietskenteken). Voor 1 januari 2017 hadden deze rijwielen altijd een blauw kenteken (snorfietskenteken).

 

Op 1 juli 2017 dienen alle High Speed E-Bikes een bromfietskentekenplaat te hebben. Dit betekent tevens dat u een helmplicht heeft (goedgekeurde bromfietshelm of Speed-Pedelec-Helm) en minimaal over een AM rijbewijs dient te beschikken. Zodra u met de bromfietskentekenplaat rijdt gelden ook de verkeersregels voor de bromfiets.

 

In principe worden de kentekens gekocht vóór 1 januari 2017 automatisch en kosteloos omgezet door het RDW. Echter, heeft u voor 1 maart 2017 geen bericht ontvangen van het RDW, dan dient u contact op te nemen met het Klant Contact Centrum van het RDW (0900-0739).

 

Voor uitgebreidere informatie over dit onderwerp heeft de Rijksoverheid een speciale informatiepagina in het leven geroepen.

Schade aan uw auto is altijd vervelend. Al helemaal wanneer het niet eens uw schuld is. Afhankelijk van de dekking van uw autoverzekering kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen. Mocht er geen cascodekking (all risk) zijn op uw eigen autoverzekering voor de geleden schade, dan kunt u deze schade altijd voorleggen bij uw rechtsbijstandsverzekeraar.

 

Heeft u geen rechtsbijstandsverzekering, dan kunt als laatste stap de tegenpartij zelf aansprakelijk stellen door een aansprakelijkstelling te sturen naar de verzekeraar van de tegenpartij.

Wanneer uw auto verzekerd is bij de Noordhollandsche van 1816 ontvangt u standaard een polispas met op de achterkant de groene kaart (alle andere verzekeraars sturen de papieren groene kaart). Echter in een aantal landen is het verplicht om de originele papieren groene kaart bij u te hebben. Gaat u op vakantie naar één van de hieronder genoemde landen, of rijdt u er doorheen, zorg dan dat u de originele papieren groene kaart bij u heeft. U kunt dit telefonisch, per e-mail of via het contactformulier aan ons doorgeven. Wij zorgen er dan voor dat u op tijd een originele papieren groene kaart in huis heeft. Onderstaand een opsomming van de landen waarbij de originele papieren groene kaart verplicht is:

 

Albanië (AL); 

Bosnië- Herzegovina (BIH);

Israël (IL); 

Macedonië (MK); 

Marokko (MA); 

Moldavië (MD); 

Montenegro (MNE); 

Oekraïne (UA); 

Rusland (RUS); 

Servië (SRB); 

Tunesië (TN); 

Turkije (TR).

Andorra (AND);

België (B);

Bulgarije (BG);

Cyprus (CY)*;

Denemarken (DK);

Duitsland (D);

Estland (EST);

Finland (FIN);

Frankrijk (F);

Griekenland (GR);

Hongarije (H);

Ierland(IRL);

IJsland (IS);

Italië (I);

Letland (LV);

Liechtenstein (LI);

Litouwen (LT);

Luxemburg (L);

Malta (M);

Nederland (NL);

Noorwegen (N);

Oostenrijk (A);

Polen (PL);

Portugal (P);

Roemenië (RO);

Slovenië (SLO);

Slowakije (SK);

Spanje (E);

Tsjechië (CZ);

Verenigd Koninkrijk (GB);

Zweden (S);

Zwitserland (CH).

 

LET OP: Op Cyprus is de groene kaart alleen geldig in het Griekse deel van het eiland. Omdat het Turkse deel internationaal niet als land is erkend, moet voor dat deel van Cyprus aan de Turks Cypriotische grens een aparte verzekering worden afgesloten voor Turks Cyprus.

Bekijk alle veel gestelde vragen