Terugval schadevrije jaren

Schade is vervelend. Ondanks dat de meeste autoschades weer netjes hersteld kunnen worden kost het veel tijd. Mogelijk wordt ook de premie van de auto nog eens duurder als gevolg van een terugval in schadevrije jaren. Dit is van toepassing wanneer u zelf aansprakelijk bent in het geval van schade.

Per 1 januari 2016 geldt dat u bij een schuldschade altijd 5 schadevrije jaren terugvalt. U kunt echter nooit lager uitkomen dan op -5 schadevrije jaren. Iedere autoverzekeraar heeft hiervoor een bonus-malusladder. In dit schema kunt u aan de hand van uw schadevrije jaren zien op welke trede u op de ladder terecht komt. Ook staat de terugval hierop vermeld wanneer u één of meerdere schades claimt in een jaar.

De terugval in schadevrije jaren is bij iedere verzekeraar sinds 2016 gelijk. Bij iedere schade die u claimt valt u 5 schadevrije jaren terug. Het is overigens zo dat wanneer u meer dan 15 jaar schadevrij rijdt en u claimt een schade, dat u standaard terugvalt naar 10 schadevrije jaren. Dus zelfs al heeft u 25 schadevrije jaren opgebouwd.

Het bedrag of de omvang van de schade is niet van invloed op de terugval in schadevrije jaren. In die zin, of u een schade van €1.000 of €5.000 claimt maakt qua terugval in schadevrije jaren niets uit. Het kan dus lonen om een kleine schade niet te claimen en deze zelf te betalen.