Prinsjesdag 2018

Prinsjesdag 2018 zit er weer op. Dit was dè dag waarop het kabinet ons heeft medegedeeld dat het goed gaat met de economie en dat bijna iedereen er in koopkracht op vooruit gaat. Maar bij Prinsjesdag horen plannen, onder andere voor de woningmarkt. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u als (aanstaande) woningbezitter op een rij gezet.

Een veelbesproken wijziging heeft te maken met het aantal belastingschijven. Op dit moment zijn het er vier. In 2019 wordt dit terug gebracht naar drie schrijven(met uitzondering van AOW’ers) om in 2021 uit te komen op twee belastingschijven. Concreet betekend dit dat u minder inkomstenbelasting gaat betalen en dat is fijn. Het betekend echter ook dat u tegen een lager tarief de hypotheekrente aftrekt wat het voordeel van minder belastingschijven beperkt.

De hypotheekrenteaftrek wordt in de komende jaren verder afgebouwd. In 2019 gaat de percentage naar 49,0% om uiteindelijk in 2023 te eindigen met een maximaal aftrektarief van 37,05%. Het doel van deze maatregelen is het verschil te verkleinen tussen arm en rijk. Ter compensatie heeft het kabinet een verlaging van het eigen woningforfait(het bedrag wat bij uw belastbaar inkomen wordt opgeteld als vergoeding voor uw huis) bedacht voor woningen met een WOZ waarde tussen de €75.000 en €1.060.000. In 2019 zal dit percentage naar verwachting 0,65% bedragen. In de drie daaropvolgende jaren zal ieder een stap terug worden gedaan(van 0,05%) om in 2023 uit te komen op een percentage van 0,50%. Een aderlating is wel de stijging(tussen de 7,50% en 9,50%) van de gemiddelde WOZ waarde welke bepalend is voor een aantal belastingen en heffingen.

Een andere belangrijke kostenstijging, naast de verhoging van de WOZ waarde, is de verhoging van de energiebelastingen op aardgas, elektriciteit en de Opslag Duurzame Energie(ODE, een extra belasting voor iedereen die energie af neemt). Het betekend dat u in 2019 gemiddeld €150 per jaar meer gaat betalen, zo heeft de Vereniging Eigen Huis berekend. Overigens heeft dit niet alleen met belastingverhoging te maken. Ook de inkoop van grondstoffen, de grotere vraag en verhoging van de C02 emissierechten zijn hier debet aan.

Het kan zijn dat u in de gelukkige omstandigheid verkeerd dat u de hypotheek op uw woning bijna of helemaal hebt afbetaald. In de praktijk bestaat dan de kans dat u meer eigenwoningforfait betaald dan het bedrag dat u terug krijgt aan hypotheekrenteaftrek. Feitelijk is er dan geen sprake van aftrek, maar juist van een bijtelling. De huidige “Wet-Hillen” zorgt ervoor dat deze bijtelling onder aan de streep op nul wordt gezet zodat u niets hoeft bij te betalen. Vanaf 2019 wordt deze “Wet-Hillen” over een periode van 30 jaar afgebouwd. Dit betekend dat u dus wel degelijk weer een bijtelling(eigenwoningforfait) gaat betalen omdat de WOZ waarde van uw woning volledig wordt belast.

Wanneer u eigenaar bent van een rijksmonumentenpand mag u in 2018 nog een deel van de onderhoudskosten tijdens de belastingaangifte aftrekken van uw inkomen. Vanaf 2019 vervalt deze aftrek en wordt het een subsidieregeling Het gevolg van deze subsidieregeling is dat u maximaal 35,0% van de kosten voor het instandhouden van het pand terug kan krijgen. U kunt hierbij denken aan kosten voor schilderswerk, timmerwerk en stukadoorswerk.

De kosten voor onder andere schilderswerk en timmerwerk, dus de onderhoudskosten van uw woning, worden in 2019 duurder als gevolg van de verhoging van het lage BTW tarief. Dit tarief gaat van 6,0% naar 9,0%. Dit geldt overigens niet alleen voor onderhoudskosten. Ook tal van goederen en diensten, en zelfs uw boodschappen gaan duurder worden in 2019 als gevolg van deze BTW verhoging.

De grens voor het kopen van een huis met Nationale Hypotheek Garantie(NHG) gaat in 2019 verder omhoog. Ligt de grens in 2018 nog op €265.000, in 2019 gaat deze grens €25.000 omhoog naar €290.000(verwachting). Een en ander is nog afhankelijk van de huizenprijzen in de laatste maanden van 2018. Mochten deze explosief stijgen, dan is het zeer goed mogelijk dat de kostengrens mogelijk nog hoger komt te liggen.

Bovengenoemde wijzigingen zijn zoals eerder gesteld de belangrijkste als het gaat om u, als (aanstaand) woningbezitter. Er zijn echter ook een paar wijzigingen die niet zozeer met eigen woning bezit te maken hebben, maar wel erg belangrijk voor u zijn. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Door de hogere zorgkosten(onder andere stijging van lonen en het leveren van meer zorg en nieuwe behandelingen) stijgt ook de premie in 2019. Jaarlijks raamt het kabinet de hoogte van de zorgpremie voor het komende jaar. De daadwerkelijke zorgpremie voor 2019 wordt uiterlijk in november 2018 vastgesteld door de zorgverzekeraars echter de raming vanuit het kabinet laat nu een zorgpremie zien van €1.432 per jaar wat een stijging van ongeveer €124 per jaar betekend. De stijging van de zorgpremie wordt voor een grote groep mensen gecompenseerd door een verhoging van de zorgtoeslag. Alleenstaanden stijgen met €94 naar €1.233, meerpersoonshuishoudens stijgen met €281 naar €2.402. Het verplicht eigen risico ad €385 blijft overigens tot 2021 onveranderd.

Een belangrijk speerpunt van het kabinet is dat ouders arbeid en zorg goed moeten kunnen combineren. Goede, veilige en financieel toegankelijke kinderopvang helpt daarbij enorm. Vanaf 2019 wordt €248 miljoen extra in de betaalbaarheid van kinderopvang geïnvesteerd. Dit betekend dat u als ouders, van de fiscus een hogere kinderopvangtoeslag gaat ontvangen.

Het komende jaar trekt het kabinet ruim 7 miljard euro uit voor de aanleg en het onderhoud van wegen. Voor de aanpak van files wordt 60 miljoen euro extra uitgetrokken. Dit is bedoeld voor maatregelen om wegen na een ongeval of pech sneller vrij te maken. Ook gaat er 1.9 miljard euro extra naar het onderwijs.

Klik hier voor een volledig overzicht van alle relevante documenten betreffende de miljoenennota 2019