Premie achterstand, wat nu?

Het is weer eens zover, de auto is kapot!! Buiten het feit dat het zéér vervelend is leidt het vaak tot onverwachte en soms ook ongewenste hoge kosten. Wie heeft dat nou nog nooit meegemaakt? Velen onder ons zal dit bekend in de oren klinken, maar niet iedereen zal er door in de problemen zijn geraakt, gelukkig niet!

De kapotte auto is maar één voorbeeld want er zijn talloze voorbeelden te bedenken. En de realiteit is dat dit soort gebeurtenissen wel degelijk veelvuldig tot financiële problemen leiden. Het gevolg laat zich raden, de premie voor de auto of de woning wordt “even iets later” betaald, en soms tè laat!

Een tip van onze kant: Kunt u de premie van uw verzekering niet betalen, neem dan altijd zo snel mogelijk contact met ons op, telefonisch op: 0513 – 82 05 11 of per e-mail: info@ghvh.nl.

De gevolgen van tè late betaling van de premie, of het helemaal niet betalen van de premie kan rampzalige gevolgen voor u hebben. Want uiteindelijk wordt de dekking van de verzekering door de verzekeraar opgeschort. Dit betekend dat bijvoorbeeld uw woonhuis niet meer verzekerd is, of dat het kenteken van uw motorrijtuig wordt afgemeld als zijnde verzekerd bij de Rijksdienst Wegverkeer(RDW).

In het ergste geval, zal bij uitblijven van premie betaling uw verzekering(en) worden geroyeerd wegens “wanbetaling”. Dit kan zéér ernstige gevolgen hebben voor toekomstige verzekeringen die u wilt afsluiten. Als uw verzekering wordt geroyeerd wegens wanbetaling, wordt hiervan melding gemaakt in het register van het Centraal Informatie Systeem(CIS). Dit register wordt gecontroleerd door verzekeraars wanneer u een nieuwe aanvraag doet.

Voorkomen is dus vele malen beter dan genezen! Neem onze tip ter harte en neem contact met ons op wanneer u de premie niet op tijd kunt betalen, vòòrdat het te laat is. Want het treffen van een betalingsregeling is vele malen eenvoudiger dan het herstellen van een geroyeerde verzekering.