Huwelijk in gemeenschap van goederen

Een nieuw jaar betekent vaak ook veel nieuwe regels. Het jaar 2018 is hierop geen uitzondering. Een interessante en in het oog springende verandering is toch wel de regelgeving omtrent het huwelijk in gemeenschap van goederen. Hoe zat dat ook al weer?

Tot voor kort betekende een huwelijk in gemeenschap van goederen dat alles van beide partners is. Ook zaken die al voor het huwelijk waren opgebouwd. U kunt hierbij denken aan een eigen onderneming. Ook schulden, zelfs als deze voor de partner verborgen zijn gehouden, vielen onder de huwelijksgemeenschap. Uitsluitend “verknochte” goederen, zoals bijvoorbeeld een erfenis of juwelen(mits vastgelegd via een uitsluitingsclausule), vielen buiten de huwelijksgemeenschap omdat deze op een “bijzondere” wijze aan één van de echtelieden verbonden is. Voor alle huwelijken onder gemeenschap van goederen welke gesloten zijn voor 1 januari 2018 blijven deze regels van kracht.

Stapt u vanaf 1 januari 2018 in het huwelijksbootje, dan is het standaardhuwelijk volledig veranderd vanwege de beperkingen in de gemeenschap van goederen. Alles wat nu aan bezittingen en schulden tijdens het huwelijk wordt opgebouwd valt in de huwelijksgemeenschap. Tot zover geen veranderingen. Echter alle voorhuwelijkse bezittingen en schulden vallen niet meer automatisch binnen de huwelijksgemeenschap. Ook vallen erfenissen en schenkingen nu standaard buiten de huwelijksgemeenschap. Via een insluitingsclausule kan dit alsnog wel geregeld worden.

Een huwelijk op de “ouderwetse manier”, dus in volledige gemeenschap van goederen, blijft nog steeds mogelijk, maar dit moet wel via de notaris geregeld worden.