Belangrijke wijzigingen in 2018

Het jaar 2018 is inmiddels ruim drie maanden oud. De hoogste tijd om de belangrijkste wijzigingen van 2018 nog even voor u op een rij te zetten.

Maximale hypotheek omlaag naar 100%
Wanneer u een hypotheek af sluit krijgt u altijd te maken met een maximaal percentage van de waarde van de woning wat u mag lenen. Was dat in 2017 nog 101% van de marktwaarde van de woning, in 2018 is dat 100% van de marktwaarde. Het gevolg van deze verlaging betekent dat u meer eigen geld nodig heeft om bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting te betalen.

Het maximaal mee te nemen inkomen van een partner is daarentegen gestegen van 60%(in 2017) naar 70%(in 2018).

Aanpassing van de NHG-grens
De NHG-grens is altijd gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. De gemiddelde koopsom van een woning bedraagt vanaf januari 2018 €265.000. Dit betekend dat wanneer u nu een woning koopt zonder energiebesparende voorzieningen, de maximale kostengrens €265.000(100% van de marktwaarde) bedraagt. Voor een woning met energiebesparende voorzieningen is de maximale kostengrens €280.900(106% van de marktwaarde).

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag naar 49,5%
Al geruime tijd een heet hangijzer is de hypotheekrenteaftrek. Vanaf 1 januari 2018 is deze regeling verder beperkt door een verlaging van 0,5% naar 49,5%. Deze beperking geld voor alle aftrekbare kosten voor de eigen woning(bijvoorbeeld hypotheekrente en bemiddelingskosten). Deze verlaging treft alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten, dus met een belastbaar jaarinkomen van €68.507 of meer.

Vervallen restschuldregeling
Per 1 januari 2018 is de fiscale restschuldregeling vervallen. Gevolg hiervan is dat het financieren van een restschuld fors duurder wordt omdat de rente en kosten van restschulden na 1 januari 2018, niet meer aftrekbaar zijn. De restschuldregeling blijft dus alleen bestaan voor schulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017.

Stijging van de WOZ-waarde
De WOZ waarde van woningen is in 2018 met 5 tot 7% gestegen. De WOZ waarde is van invloed op een aantal belastingen voor huiseigenaren waaronder de OZB en de inkomstenbelasting. Het percentage van het eigen woningforfait voor woningen met een WOZ waarde van €75.000 tot €1.060.000 wordt echter verlaagd van 0.75% naar 0.70%.

Belastingaanslag langer op papier
Zoals altijd al het geval was kunt u binnen een termijn van 6 weken in bezwaar gaan tegen een belastingaanslag. Na deze 6 weken vervalt dat recht waardoor een tijdige kennisname van groot belang is. De plannen voor een volledige digitale verzending zijn er wel maar worden voorlopig nog niet in gang gezet. Voorlopig blijft de belastingdienst de berichten zowel digitaal als op papier naar u verzenden. Pas wanneer alle voorzieningen(oa machtiging) getroffen zijn zal het papieren traject komen te vervallen.

Beperking huwelijk in gemeenschap van goederen
Onlangs hebben wij al eens een blog gewijd aan dit onderwerp. Het standaard huwelijk is per 1 januari 2018 verandert. De wettelijke gemeenschap van goederen zoals die voorheen gold is beperkt. Alles wat nu tijdens het huwelijk wordt opgebouwd valt in de huwelijksgemeenschap. Voorhuwelijkse bezittingen en schulden zijn niet automatisch meer gemeenschappelijk. Uitgebreidere informatie over dit onderwerp staat vermeld in ons blog van 8 januari 2018.