Aanvullend eigen risico bij stormschade

Met de laatste storm nog vers in het geheugen merken wij bij GH Verzekeringen & Hypotheken dat veel van onze klanten niet altijd op de hoogte zijn van het aanvullende eigen risico op de opstalverzekering bij stormschade. Dat zorgt voor teleurstelling en bovenal onverwachte kosten.

Hoeveel dit aanvullende eigen risico bedraagt is afhankelijk van de verzekeraar. Vaak is het een promillage van de verzekerde som met daarbij een minimum- en maximumbedrag. Dit aanvullende eigen risico is niets anders dan het bedrag dat per schadegebeurtenis in mindering wordt gebracht op het uit te keren schadebedrag door de verzekeraar.

Is hier dan niets aan te doen? Natuurlijk wel, hier zijn passende oplossingen voor bedacht. Bij de meeste verzekeraars bestaat de mogelijkheid voor het afkopen van dit aanvullende eigen risico. In ruil voor een hogere premie hoeft u dan bij stormschade niets te betalen.

Informeer bij ons naar de mogelijkheden voor het afkopen van het aanvullende eigen risico bij stormschade zodat u in de toekomst teleurstellingen en onverwachte kosten kunt voorkomen!